O okolicy
   Nasz obiekt znajduje sie tuż przy głównej i najstarszej (zabytkowej) ulicy miasta, dzisiaj deptaku - ul. Wiejskiej. Nazwa ta jest związana z utratą przez Hel praw miejskich w roku 1872 r. Odzyskaliśmy je dopiero w roku 1963. XV-wieczne miasto ulokowane było wzdłuż 600 metrowego wału wydmowego, który obecnie tworzy oś ulicy. Ograniczona przestrzeń zmusiłą mieszkańców do wprowadzenia ścisłych zasad umiejscowiania budynków. Budynki były skierowane ku ulicy wąską ścianą szczytową, w której znajdowały się charakterystyczne dwuczęściowe drzwi oraz dwa okna. Domki rybackie były bardzo charakterystyczne. Frontowa strona wykonana była z drewnianych bali połączonych ryglowo, tworząc szkielet ściany wypełniany cegłami lub gliną zmieszaną z sieczką. Malowane smołą belki kontrastowały z wybielonym wapniem wypełnieniem. Domki te wyróżniały się równierz charakterystycznym kominem zbiegającym się ku górze. W dolnej części tworzył on we wnętrzu domu okap, który słuyżył do suszenia i podwędzania ryb. Większość domków rybackich uległa zniszczeniu podczas wojny, lub zostały rozebrane w celu budowy nowych i wygodnych murowanych. Dawną oś miasta na której znajdowały się studnie oraz dające cień lipy zastąpiła asfaltowa droga, która na stałę zmieniła wizerunek miasta. Planuje się nadanie na powrót głównej ulicy miasta charakteru sprzed kilkuset lat, kiedy każdy helanin żył godnie i szczęśliwie czerpiąc "bogactwa" z naszego morza.